CAMPING NAMASTE
Gevestigd aan Schellekesveld 7 te Berlicum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Camping Namasté, Schellekesveld 7 te Berlicum
Website: https://www.camping-namaste.nl
E-mail: info@camping-namaste.nl
Telefoon: +31(0)621358905
De functionaris gegevensbescherming van Camping Namasté is bereikbaar via info@camping-namaste.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Camping Namasté verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Straat
– Huisnummer
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Postcode
– Woonplaats
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Camping Namasté verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Camping Namasté verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Camping Namasté neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Camping Namasté) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Camping Namasté bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Camping Namasté is wettelijk verplicht om de door jou verstrekte persoonsgegevens 7 jaar te bewaren. Dit is om fiscale en administratieve redenen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Camping Namasté deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Camping Namasté blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Camping Namasté persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Camping Namasté gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Camping Namasté en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@camping-namaste.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Klachten afhandeling
Camping Namasté wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Camping Namasté neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@camping-namaste.nl. Camping Namasté heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall. – Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden – Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2021.